Skip to content

Veldnamen van 't Goet Seesink

Een veldnaam is de toponiem (naam) die een eigenaar aan een bepaald stuk land gaf om het te kunnen onderscheiden. Ook op ’t Goet Seesink gebeurde dit. Hieronder volgen enkele van deze veldnamen.

DE ZAOLE

Een stuk grond tussen de boerderij ’t Olde Seesink en de boerderij Nj-Seesink met de naam de Zaole heeft zijn naam mogelijk ontleent aan de bodemgesteldheid. Een stuk grond van oer (moeras-ijzererts), zand, leem en klei welke een harde laag vormde, waar het water niet door kon zakken, zodat het op het land blijft staan.

DEN IEMENHOF EN NIEMENHOF

Dit zou een weiland zijn aan de Seesinkbeek. Deze namen bevatten het oostnederlandse woord ieme “bij”. De N van Niemenhof komt van het lidwoord dat zich aan de naam heeft gehecht. Voor de locatie zie de kaart uit het boek Boerderij- en veldnamen in Wisch.

Een deel uit de atlas Carta van Huis Bergh met links onder de Sale (Zaole) omstreeks 1754.
Een deel uit de atlas Carta van Huis Bergh met links onder de Sale (Zaole) omstreeks 1754.

DE ONLANDSHONDSHORST

De onlandshorst is een stuk bouwland midden in het Seesink Bosch. De betekenis van onlant is ‘slecht land, moerasland’

ACHTER AN DE VLOED, DE VLOED, SEESINKVLOED, DE VLOEDKAMP, DE VLOEDWEIDEN

Dit zijn allen weilanden ter weerszijden van de Seesinkbeek Met de dijkjes om deze weilanden ontstond een waterreservoir van ongeveer 200 meter breed ten behoeve van de watermolen. De Vloedkamp ligt in het deel dat op ’t Goet Seesink de naam Seesinck Sieg Vrede heeft.

WEIDE ACHTER ‘T SPOOR

Dit weiland lag naast de spoorbaan Varsseveld – Dinxperlo op ’t Goet Seesink.

STEVEN-OOM

Dit stuk grond, ligt naast het Nibbelink en heeft zijn naam waarschijnlijk te danken aan Steven Seesink.

Naast de Seesinkvloetstraat met van links naar rechts de boerderijen Nieuw-Seesink, 't Olde Seesink en Nj-Seesink.
(Bron: het boek Boerderij- en veldnamen in Wisch.)

 Deze namen kwamen ook wel voor in registers van kavels die bijvoorbeeld bij een boerderij horen. Daarmee zou men het kunnen zien als een voorloper van de kadastrale aanduiding.