Skip to content

Een voetpad over 't Goed Seesink

Over ’t Goet Seesink liep het Anholtse voetpad. Dit pad werd in vroegere jaren voornamelijk gebruikt door Varsseveldse kooplieden en boeren, die hun waren en producten op de markten van Anholt te koop aanboden. Het pad liep in Varsseveld in zuidelijke richting, kruiste de Harterinkdijk, ongeveer ter hoogte van de kruising Harterinkdijk – Seesinkvloetstraat, en liep over ’t Goet Seesink aan de voorkant van de boerderij Seesink langs naar de kapel van Sinderen, over de Ziegenbeek en kwam zo via Voorst over de Duitse grens naar het eindpunt Anholt.

Het wordt ook wel het smokkelpad genoemd en loopt in de richting van de Dominicusstede waartoe mogelijk een stuk grond Spekslag genaamd behoorde en gepacht is geweest door Steven Seesing.

Kapel van Sinderen

Op de kadasterkaart met het Minuutplan Binnen Heurne; Sectie D blad 2 uit 1828 staat het Anholtse voetpad aangegeven.