Skip to content

Seesinkvloetstraat

De natte gebieden in de Achterhoek waren omsloten door hogere zandruggen en op veel plaatsen kon het water moeilijk weglopen. De vroege bewoners maakten hier gebruik van. Zij hebben vanuit deze natte gebieden watergangen gegraven. Het lage gebied werd met lage dijkjes, zogenaamde vloedarmen, afgesloten en vormde zo een reservoir waaruit water werd betrokken. Dit is ook gebeurt voor de watermolen die destijds bij de boerderij ’t Olde Seesink heeft gestaan. Voor het laten functioneren van de watermolen verzamelde men water door aan weerszijden van de Seesinkbeek een verhoging aan te brengen om op die manier meer water op te houden. De weg tussen de Sinderenseweg en de Harterinkdijk in de gemeente Oude IJsselstreek heeft hieraan de naam Seesinkvloetstraat te danken. De naam zou eigenlijk moeten zijn Seesinkvloedstraat met een ‘d’.

Het deel van de Seesinkvloetstraat, dat aansluit op de Harterinkdijk, is onverhard. Het andere deel naar de Sinderenseweg is verhard en geeft onder andere toegang tot de boerderij Nieuw Seesink. De Seesinkbeek stroomt onder het verharde deel door. Aan de zijde van de Sinderenseweg kruist de Seesinkvloetstraat de plaats waar vroeger de spoorlijn Varsseveld – Dinxperlo heeft gelopen.

Het straatnaambord vóór 2007.
Voor de kruising met de straat naar de boerderij Nieuw Seesink wordt de onverharde weg verhard.

Op de foto is de zijweg van de Seesinkvloetstraat aangegeven. Tevens is te zien waar de Seesinkbeek loopt en de spoorbaan ongeveer heeft gelopen.

Naast de Seesinkvloetstraat is een picknickplaats ingericht. Op deze plaats zijn vanaf 2010 informatieborden geplaatst met het doel wetenswaardigheden uit de omgeving aan de voorbijganger te tonen. De plaats staat bekend als het Seesinkvloet’s Timpken.