Skip to content

Seesink te Heelweg

Informatie over de Seesink’s te Heelweg, waarvan tot op heden geen verwantschap is aangetoond met de Seesink’s ten zuiden van Varsseveld. Over de boerderijen Seesink, de Groot Seesink Sloot, het Seesinkpad en de Seesinkmolen in Heelweg.

BOERDERIJEN

Bij de Seesink’s ten noorden van Varsseveld, waarvan tot op heden geen verwantschap is aangetoond met de Seesink’s ten zuiden van Varsseveld, is het bestaan bekend van drie boerderijen met de naam Seesink. Twee liggen aan de Molenweg in Heelweg. Ze zijn genoemd Groot-Seesink en Klein-Seesink. De derde boerderij ligt iets noordelijker en is genoemd Nieuw-Seesink.

Een deel uit een kaart van het Kasdaster van 1832 met daarop Klein Seesink en Groot Seesink.

De boerderij Groot-Seesink is de kern van het oorspronkelijke vol erve Seesink. Dit erve wordt al in de 14e eeuw genoemd en had een toegangspad vanaf de Landstraat, gemarkeerd door een solitaire eik bij de toegang. In de periode tussen de vermeldingen in de verpondingsregisters van 1427 en 1650 is het erve gesplitst en ontstonden de twee halve erven Groot-Seesink en Klein-Seesink

In de 19e eeuw is het grondgebied van de beide erven nog verder opgesplitst, geïnitieerd door de opheffing van de ‘markt van Wisch’, die de verdeling van de (gezamenlijke) markegronden inhoudt.

De boerderijen Groot-Seesink en Klein-Seesink werden door het klooster in Burlo na 1631 verkocht aan Oswald van den Boetzelaer en zijn vrouw Elisabeth van Mervelt. Rond 1650 waren de boerderijen in het bezit van Floris van den Boetselaer tot Toutenborgh; landdrost van kasteel Bergh. In de 19e eeuw was Groot-Seesink eigendom van de familie Wisselink. Beide boerderijen worden nu voor andere doeleinden gebruikt.

Nadat de boerderij Groot-Seesink in 1887 in vlammen was opgegaan en herbouwd overleed enkele jaren later de boer en liet een gezin met vijf jonge kinderen achter. De weduwe trouwde opnieuw en kreeg nog vijf kinderen. De enige zoon van deze kinderen was de opvolger op Groot-Seesink. Zijn vier halfbroers kregen van hun stiefvader een stuk land “in de heide”, een niet ontgonnen gebied ten noorden van de Landstraat, om daar een boerderij te stichten.

Ingekleurde zwart-wit foto van de boerderij Groot-Seesink met op de achtergrond de boerderij Klein-Seesink. De foto is vermoedelijk gemaakt omstreeks het jaar 1934.

Twee van de halfbroers stichten hun boerderij niet ver van elkaar. Eén van de boerderijen is de boerderij Nieuw-Seesink. Deze boerderij ligt even ten noorden van de boerderij Reimes, welke oorspronkelijk op enige afstand van boerderij Groot-Seesink aan de rand van het Seesinkkamp stond. De Seesinkkamp is een hogere duintop tussen de toegangsweg tot het oorspronkelijke erve Seesink aan de Landstraat en de ten zuiden gelegen knik in de Molenweg

De andere boerderij heeft tegenover de boerderij Reimes gestaan. Het was een eenvoudig huis met middengang en aan weerszijden twee kamers achter elkaar. Daarachter een in oppervlak net zo groot bedrijfsgedeelte. Alleen enkele fruitbomen die links naast de boerderij stonden geven mogelijk de locatie aan. In het begin van de 70-er jaren van de 20e eeuw is de boerderij afgebroken voor de aanleg van een rijksweg welke op die plaats toch niet is gerealiseerd. Het in 2006 geopende Seesinkpad ligt dwars over het tracé van de niet aangelegde weg.

Boerderij Klein-Seesink. Het afgebeelde voorhuis is in het begin van de jaren 60 van de 20e eeuw tot stand gekomen als vervanging van het voorhuis dat rond 1900 is vernieuwd. Het achterhuis bezit nog het (oorspronkelijke?) oude gebintwerk met gehakte telmerken en bovensporen. [1988; dhr. W.Ormel]

De eerste steen van de boerderij Nieuw Seesink te Heelweg. De letters staan voor Willem Wisselink en Everdina Aleida Ormel; de eerste bewoners van de boerderij.

De boerderij Groot-Seesink is herbouwd nadat deze op 4 oktober 1887 door onvoorzichtigheid is afgebrand; alleen de schoorsteen was blijven staan.

Bij het aanbrengen van een mestkelder op de deel van de boerderij is veel klein schervenmateriaal naar boven gekomen, waaronder in elk geval een stukje kogelpotaardewerk en een stukje “Pingsdorf” aardewerk dat in de 12e-13e eeuw is gebruikt.

Door een verbouwing in het achterhuis van de boerderij kwam een klein deel van het verre verleden boven de grond. Een stukje fundering van de oude achtergevel met daarin het onderschoer werd vrijgelegd.

Boerderij Klein Seesink in Heelweg, de achterzijde. [2007]
Boerderij Klein Seesink in Heelweg, de voorzijde. [2007]
Boerderij Groot Seesink in Heelweg.

GROOT SEESINK SLOOT

Om de boerderij Klein Seesink op de hoek Molenweg en Hiddinkdijk te Heelweg ligt een sloot genoemd Groot Seesink Sloot. Dit is terug te vinden op de werkkaart van het waterschap.

SEESINKPAD

Op 10-11-2006 werd het Seesinkpad geopend. Het is een fiets- en wandelverbinding bij het dorpje Harreveld tussen de Landstraat en de Lindeboomweg. Het pad is aangelegd door vrijwilligers, loopt over boerengrond en heeft een natuurlijk aanzicht. Het pad is genoemd naar de boerderijen Groot- en Nieuw-Seesink. Aan weerszijden staan borden van de Stichting Dorpsbelangen Harreveld met onder andere het opschrift Seesinkpad.

Het Seesinkpad maakt deel uit van een netwerk van kerkenpaden. De oorspronkelijke kerkenpaden ontstonden omdat rechtstreekse wegen niet bestonden en men vaak flinke afstanden moest overbruggen om bij een kerk te komen. 

Hierdoor liep men binnendoor langs slootjes, erfgrenzen of perceelscheidingen, door bossen, over weilanden en bruggetjes. Hierbij liep men noodgedwongen over de grond van de buren, maar iedereen kreeg recht van overpad.

In de loop van de tijd verdwenen deze paden omdat er meer katholieke kerken kwamen, de doorgaande wegen beter begaanbaar werden. De laatste kerkenpaden verdwenen met de ruilverkaveling totdat in de begin jaren ’90 een werkgroep werd opgericht om de aloude kerkenpaden te restaureren. Het Seesinkpad behoort tot de nieuwe paden die voor de dwarsverbindingen in de oorspronkelijke padenstructuur zorgen. Zo zijn rondgaande wandel-en fietsroutes ontstaan.

SEESINKMOLEN

In de gemeente Oude IJsselstreek aan de Molenweg te Heelweg heeft de Seesinkmolen gestaan. Deze wordt ook wel Seesinkmolle of molen van Wisselink genoemd en was de opvolger van een Rosmolen op Groot-Seesink. De molen is in 1870 gebouwd door de Varsseveldse molenmaker Kreeftenberg. De eerste eigenaar was Hendrik Wisselink. De molen was van het achtkantiger grondzeiler en werd aangedreven door de wind voor het malen van koren. De molen heeft rond 1950 de wieken verloren. In 1952 werd de molen gesloopt.

Een luchtfoto van molen zonder de wieken (bron Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers) [1954] Links naast de molen bevind zich de maalderij met daarachter een boederij. Tegen de boerderij is een tussenlid met plat dak te zien, waarin zich de winkel bevond.  

De boerderij naast de molen.

Heelweg is een dorpje vlakbij Varsseveld. Het bestaat uit veel boerderijen en twee woonkernen: Heelweg Oost en Heelweg West. In Heelweg Oost is een groot natuurgebied, de Vennebulten.