Skip to content
seesinkbeek idinkbos

De Seesinkbeek

De Seesinkbeek stroomt in de Nederlandse provincie Gelderland in de streek de Achterhoek. De Seesinkbeek begint ten oosten van Varsseveld en loopt ten noorden van Sinderen langs Silvolde waarna het ten noorden van Terborg uitmondt in de Akkermansbeek. De beek zorgt voor de afvoer van het hemelwater dat onder andere door het riool wordt aangevoerd. De totale lengte van de Seesinkbeek is meer dan 12 kilometer. Op meerdere plaatsen heeft de beek een andere loop gekregen en werd de beek op enkele plaatsen verbreed. Er zijn stuwen, duikers, bruggen, waaronder ook een spoorbrug.

Seesinkbeek

In een boek van W.J. Thiele uit 1847 met de titel ‘Verslag over den toestand der rivieren en afwateringen in het Zutphensche, en ontwerpen tot verbetering van dien toestand’ staat op bladzijde 12 al over de Seesinkbeek geschreven “De Lovinkbeek, hooger op Weghorsterbeek, Bievinkbeek, Seesinkbeek en Binnenbeek genoemd, ontstaat boven Harterink in de gemeende Wisch, neemt bij Visscher de reeds vermelde Zandstraat met den linker oever op, en verder benedenwaarts, met den regter oever, de Rabelinksche straat en de Akkermansbeek”.

Bij Sinderen stroomt de Seesinkbeek via de Binnen Heurne langs de boerderij ’t Olde Seesink, dat deel uitmaakte van het Goet Seesink. Het water van de Seesinkbeek werd destijds gebruikt om een molen nabij de boerderij in werking te brengen.

Tenminste 17 sloten monden in 1959 uit in de Seesinkbeek. In 2012 zijn dat er 14. Het water uit deze sloten stroomt in de Seesinkbeek en komt uiteindelijk via de Akkermansbeek en de Bielheimerbeek in een zijrivier van de IJssel, genaamd de ‘Oude IJssel’. Van de Oude IJssel stroomt het in de rivier de IJssel. De IJssel is een aftakking van de Rijn. Via de IJssel komt het water tenslotte in het IJsselmeer. Eén van de sloten ten noorden van Sinderen heeft de naam de Seesinksloot. Deze sloot ligt naast de Harterinkdijk en is 530 meter lang.

Met de aanleg van een bedrijventerrein ten oosten van Varsseveld in 2007 werd een nieuw deel aan de Seesinkbeek toegevoegd. Dit was nodig om het regenwater, dat onvoldoende verwerkt kon worden door het riool, af te kunnen voeren. Het begin punt van de Seesinkbeek is daarmee noorderlijker komen te liggen. Ter plaatse zijn wadi’s aangelegd met een overloop op de nieuw gegraven Seesinkbeek.

Kaart Waterschap Rijn en IJssel 2012. Schaal 1 : 8,248. Het 1e deel van het ‘nieuwe’ gedeelte van de Seesinkbeek.
Kaart Waterschap Rijn en IJssel 2012. Schaal 1 : 8,248. Het 2e deel van het ‘nieuwe’ gedeelte van de Seesinkbeek.
Kaart Waterschap Rijn en IJssel 2012. Schaal 1 : 8,248. Het 3e deel van het ‘nieuwe’ gedeelte van de Seesinkbeek.
Kaart Waterschap Rijn en IJssel 2012. Schaal 1 : 8,248. Het 4e deel van het ‘nieuwe’ gedeelte van de Seesinkbeek.
Overzichtskaart van de volledige Seesinkbeek.

De Seesinkbeek vanaf de Heidedijk. [10-2018]

De Seesinkbeek langs het bedrijfsterrein Hofskamp. [10-2018]

Een beek is een min of meer natuurlijke stroom water die vanuit een oorsprong, vaak een bron, stroomafwaarts vloeit. Wanneer meerdere beken samenkomen en een zekere grootte krijgen spreekt men van een rivier.

Men spreekt van een zijrivier als deze het water aanvoert naar en uitmondt in een hoofdrivier.

Een aftakking voert water af van de hoofdrivier.

De term ‘wadi’ komt uit het Arabisch en betekent ‘dal’. In Nederland staan de wadi’s meestal droog. Ze fungeren als waterafvoer uitsluitend na regenbuien. Het doel van een Nederlandse wadi is het opvangen en vasthouden van regenwater (in de wadi) en te infiltreren in de bodem. Omdat hiermee water wordt onttrokken aan de watergang, vermindert de hoeveelheid af te voeren water.

Het IJsselmeer is in 1932 ontstaan door de afdamming van een deel van de Zuiderzee met de afsluitdijk.

Het dorp Varsseveld ligt in de Nederlandse provincie Gelderland in de streek de Achterhoek tussen Aalten en Doetinchem. Tot Varsseveld behoorde de vier buurtschappen: Sinderen, Binnen Heurne, Westendorp en de Heelweg. Varsseveld behoorde met de stad Terborg en het dorp Silvolde tot de heerlijkheid Wisch. Het gebied werd deels bestuurd door de heren van Wisch en deels door de heren van Bergh, In Varsseveld staat nu één van de gemeentehuizen van de in 1997 gevormde gemeente Oude IJsselstreek. Het andere gemeentehuis staat in Gendringen.

Terborg is een stad in de Achterhoek dat deel uitmaakt van de gemeente Oude IJsselstreek, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het is de enige stad van de gemeente Oude IJsselstreek. De stad kreeg in 1419 stadsrechten van de heren van Wisch en is vernoemd naar de burcht (‘Ter Burght’) van de Heeren van Wisch, die in de twaalfde eeuw een burcht aan de oever van de Oude IJssel lieten bouwen. Deze burcht is inmiddels verdwenen; het huidige kasteel Wisch in Terborg is van een recentere datum.

Silvolde is een dorp in de Achterhoek dat deel uitmaakt van de gemeente Oude IJsselstreek in de Nederlandse provincie Gelderland; het grenst direct aan het stadje Terborg.

Sinderen is een dorp in de gemeente Oude IJsselstreek in de Nederlandse provincie Gelderland. Voorheen lag het op de grens van de voormalige gemeenten Gendringen en Wisch. Sinderen is één van de vier buurtschappen van het dorp Varsseveld.