Skip to content

Aanpassingen loop Seesinkbeek

In de loop der tijden werden de beken rechtgetrokken omdat men van mening was dat het water snel weg moest kunnen. 20 jaar geleden kwam hierin verandering omdat men zich realiseerde dat de Achterhoek begon te verdrogen. Bovendien ontstonden er problemen stroomafwaarts door steeds hogere waterstanden. De beken mogen daarom nu weer meer en meer meanderen en op sommige plaatsen worden ze breder en ondieper gemaakt. Hierdoor wordt de afvoer van het water afgeremd. Ook het gebruik van waterberging op lager gelegen gebieden zorgt er voor dat het water langer vastgehouden wordt waardoor in warme zomerperiodes minder sprake zal zijn van droogte. De werkzaamheden van het waterschap in de afgelopen vijftien jaar hebben er inmiddels toe geleid dat de verdroging van de Achterhoek lijkt te stoppen. Ook de Seesinkbeek heeft hiermee te maken gehad.

BIJ DE EGGINKSTRAAT

Uitsnede uit een oude tekening van het Waterschap Rijn & IJssel. Uit een tekening van het waterschap Rijn en IJssel blijkt dat de Seesinkbeek ter hoogte van de spoorbrug, tussen punt 6 en E, een andere loop heeft gekregen.

BIJ DE SPOORBRUG IN TERBORG

Uitsnede uit een oude tekening van het Waterschap Rijn & IJssel. In het verleden heeft de Seesinkbeek nabij de Egginkstraat te Silvolde een andere loop gekregen.

BIJ DE BIEVINKSTRAAT

Uitsnede van een kaart uit 1914. Op deze kaart is de oude loop van de Seesinkbeek te zien.
Uitsnede van een tekening van het Waterschap. Op deze ongedateerde tekening is de oude en de nieuwe loop van de Seesinkbeek weergegeven.
Uitsnede waterloopkaart van het Waterschap Rijn & IJssel, d.d. 6 mei 1959. De Seesinkbeek stroomt nu in een rechte hoek naar links.

BIJ HET IDINKBOS

In 1973 zijn door het Waterschap van de Oude IJssel verbeteringswerken uitgevoerd aan de Seesinkbeek in het gedeelte tussen de Heidelijk en de Harterinkdijk. In het kader van die verbeteringswerken is de Seesinkbeek gedeeltelijk verlegd naar een nieuw tracé langs de zuidzijde van het Idinkbos. Het oude tracé heeft de naam Buunk Sloot gekregen. Op de werktekening van juli 1974 staat het oude (in blauw) en nieuwe tracé weergeven.

Werktekening Heidemij Nederland BV; juli 1974, schaal 1:2500.
Uitstreksel uit het kadastrale plan van de gemeente Varsseveld. Sectie B, 6e blad, jaar 1832. De Seesinkbeek stroomt hier van rechts naar links dwars door het Idinkbos.
Kaart van 1914, verkend in 1878 en 1879 en gedeeltelijk herzien in 1908. Op deze is de loop van de Seesinkbeek vrijwel hetzelfde als op de vorige kaart.
Een tekening van het archief van het Waterschap Rijn & IJssel. Op de tekening van het archief van het Waterschap Rijn & IJssel is de oude loop ook goed te zien. De kaart is vermoedelijk van rond 1950. De loop is niet meer geheel hetzelfde.
Combinatie. De vorige tekening van het Waterschap Rijn & IJssel is hier voor de gelegenheid over de volgende kaart heen gelegd. Hiermee zijn de veranderingen goed waarneembaar.
Een werkkaart van het Waterschap Rijn & IJssel uit 2005. Hier stroomt de Seesinkbeek om het Idinkbos heen. De oude loop door het Idinkbos heeft hier de naam Buunk Sloot.
Een uitsnede van een ANWB kaart van 2005. De Seesinkbeek stroomt ook hier om het Idinkbos. Bijzonder is dat de oude loop door het Idinkbos hier weer Seesinkbeek genoemd wordt.
Een kaart van het Waterschap Rijn & IJssel uit 2006. De Seesinkbeek is hier met lichtblauw ingetekend.
Een sateliet foto van Google Aerth uit 2007.

BIJ DE BOERDERIJ 'T OLDE SEESINK

Van links naar rechts langs ’t Olde Seesink de vroegere loop van de Seesinkbeek; het Binnen Beekje.
Een deel uit de kadastrale atlas Gelderland 1832. De Seesinkbeek heeft hier nog de naam het Binnen Beekje.
Uitsnede van een tekening van 1874 uit het archief van Huis Bergh. Hier is de loop van de Seesinkbeek nog ongewijzigd.
Uitsnede kaart van 1914. Ook hier is de loop nog ongewijzigd.
Uitsnede van de kadastrale kaart (sectie D, 2e blad). Op deze kaart is een andere loop is getekend.
Deel van een kaart uit het archief van het Waterschap. Ook hier is te zien dat de Seesinkbeek een andere loop heeft gekregen.
Een deel van een werkkaart van het waterschap. De loop van de Seesinkbeek is opnieuw gewijzigd. De Seesinkbeek stroomt nu verder van de boerderij langs een stukje bos.
Een satelietfoto uit 2007. De loop in 2007.

BIJ 'T GOET SEESINK

Een deel uit Carta van ’t Goet Seesinck. Met de volgende kaart is te zien hoe de Seesinkbeek destijds heeft gestroomd.
Een deel uit de kadastrale atlas Gelderland 1832. Op deze kaart is de loop van de Seesinkbeek al iets gewijzigd.
Een tekening van 1870 uit het archief van Huis Bergh. Op deze tekening is de loop nog ongewijzigd.
Een tekening van 1874 uit het archief van Huis Bergh. Op deze tekening staat de nieuwe loop in blauw aangegeven.
Een tekening van het Waterschap Rijn & IJssel. De loop van de Seesinkbeek is weer iets gewijzigd.
Een sterk vergrote uitsnede van een kaart van het Waterschap van 1959. De bovenste dikke zwarte lijn is de Seesinkbeek en daaronder stroomt de Dammert Sloot.
Een uitsnede van de werkkaart van het Waterschap van 2005. Linksonder is te zien dat de Seesinkbeek nu een bocht naar links maakt en uitkomt in de Dammert Sloot. Het laatste deel van de Dammer Sloot is daarmee nu Seesinkbeek
Uitsnede van een kaart uit 2006 van het Waterschap. De Seesinkbeek is met lichtblauw aangegeven. De Dammert Sloot is donkerblauw. Een satelietfoto uit 2007. De loop in 2007.
Een satelietfoto uit 2007. De loop in 2007.

BIJ DE SEESINKVLOETSTRAAT

Een uitsnede van een tekening van het Waterschap Rijn & IJssel. Rechts van de Seesinkvloetstraat heeft de Seesinkbeek bij punt 37 een andere loop gekregen.

BIJ DE AALTENSEWEG

Uitsnede van het kadastrale plan van de gemeente Varsseveld. De Seesinkbeek is aangegeven met een stippellijn.
Waterlopenkaart van het Waterschap Rijn & IJssel van 6 mei 1959. De Seesinkbeek (3) van de Aaltenseweg naar links langs een weg. De waterloop met nr. 20 is de Breukelaar sloot. Het deel van deze sloot lijkt voor een deel de oude loop van de Seesinkbeek te volgen.
Dit is een uitsnede van een kaart in het bezit van het Waterschap Rijn & IJssel. Ongedateerd. Ook hier is te zien dat de Seesinkbeek van de Aaltenseweg naar links langs een weg stroomt.
Uitsnede van een kaart van het Waterschap Rijn & IJssel. De Seesinkbeek is met blauw ingetekend. Het is de loop in 2006. De Seesinkbeek stroomt nu op een ander punt van de Aaltenseweg verder.
Een satellietfoto uit 2007. Een foto van hetzelfde gebied in 2007 met dezelfde loop als op de afbeelding hierboven.