Skip to content

Publicaties

Artikel in het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek met als titel  “Beerent van Kervel alias Seissinck”.
In deze uitgave van de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek is een artikel opgenomen met de titel “Beerent van Kervel alias Seissinck”. Het artikel gaat over de alias Seissinck in relatie tot Van Kervel. Het is geschreven door R.M.J.Seesink.

Artikel in het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek met als titel  “Berendt Zesinck en de Nederlandse Opstand”.
In deze uitgave van de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek is een artikel opgenomen met de titel “Berendt Zesinck en de Nederlandse Opstand”. Het artikel gaat over de pachter Berendt Zesinck in verweer tegen de Spanjaarden. Het is geschreven door R.M.J.Seesink.

Artikel in het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek met als titel  “De naam Seesink”.
In deze uitgave van de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek is een artikel opgenomen met de titel “De naam Seesink.”. Het is geschreven door R.M.J.Seesink. Het artikel gaat over de naam Seesink.

Boek over ’t Olde Seesink. De boerderij Seesink, op het Goet Seesink, in de Binnenheurne onder Varsseveld.
Een update van het boek ’t Olde Seesink. Mede door alle nieuw verkregen informatie heeft het boek een nieuwe indeling gekregen. Een indeling onderverdeeld in drie hoofdstukken met achterin het boek de bijlagen met achtergrond informatie, transcripties en andere zaken. De hoofdstukken zijn een benadering vanuit de boerderij ’t Olde Seesink, de pachters en bewoners van ’t Olde Seesink en het landgoed Seesink en zijn omgeving. Gemaakt door: Paul & Anja Seesink-van der Pluijm en Rob Seesink.

Boek over de Seesinkkamp.
De Seesinkkamp ligt ten noorden van Varsseveld. Hier woonden de hervormde Seesink’s. Net als de boerderijen in het zuiden van Varsseveld, hebben ook de boerderijen in het noorden ‘Seesink’ in de naam. Het gaat om de boerderijen Groot Seesink, Klein Seesink en de boerderijen op de Heide.

Artikel in het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek met als titel  “Waarom Seesink?”.
In deze uitgave van de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek is een artikel opgenomen met de titel “Waarom Seesink?”. Het is geschreven door R.M.J.Seesink. Het artikel gaat over de vraag hoe de boerderijen ’t Olde Seesink en Groot Seesink aan hun naam zijn gekomen.

Artikel in het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek met als titel “Seesink in relatie tot Bergh”.
In deze uitgave van de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek is een artikel opgenomen met de titel “Seesink in relatie tot Bergh”. Het is geschreven door R.M.J.Seesink en P.M. Seesink. Het artikel gaat over de zaken die een relatie met Huis Bergh onderschrijven.

Boek over de Seesinkbeek met als titel Seesinkbeek. Een beek in de Gelderse Achterhoek.
Een boek over de Seesinkbeek en aanverwante wetenswaardigeheden. Het boek begint met de ontwikkeling
van het bekenstelsel in de Achterhoek en wordt gevolgd door een globale en een gedetailleerde beschrijving
van de Seesinkbeek. In de hoofdstukken daarna volgen per traject, stroomopwaarts, de bijzonderheden en aanverwante wetenswaardigheden.

Artikel in het contactorgaan A.D.W. met als titel “Seesink”.
In deze periodieke uitgave van de Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch is een artikel opgenomen met de titel “Seesink”. Het is geschreven door R.M.J. Seesink. Het artikel gaat over de familienaam Seesink, de boerderijen Seesink,, ’t Goet Seesink, de Seesinkbeek, de Seesinkmolen enz.

Artikel in de Zwerfsteen met als titel “De Zoethorst”.
In deze periodieke uitgave van de Historische Vereniging Steenderen is een artikel opgenomen met de titel “De Zoethorst”. Het is geschreven door R.M.J. Seesink. Het artikel gaat over de ontwikkeling en bewoners van de De Zoethorst.

Artikel in de Gelderse Post met als titel “Seesinkbeek, een beek met historie”
“Seesinkbeek, een beek met historie” is een artikel over de Seesinkbeek. Het is geschreven door de plattelandsraad die de inhoud verzorgd van de vier wekelijks verschijnende (plattelands) pagina van de Gelderse Post. Het artikel is gebaseerd op de website De Seesinkbeek.

Genealogie Seesink

© Copyright – R.M.J.Seesink – Seesinkbeek – 2024