Skip to content

De jongveestalling van 't Olde Seesink

Tegenover het huidige woonhuis ligt de jongveestalling. Deze jongveestalling wordt al in 1754 aangegeven op een kaart in het archief van Huis Bergh. Het gebouw heeft een prachtige dakconstructie, waarop in 1989 nieuwe dakpannen zijn gelegd. Eén van de twee toegangsdeuren aan de voorzijde is de oude voordeur van het woongedeelte welke in 1956 is vervangen door een raam.

De zijkant van de jongveestalling.
De achterzijde van de jongveestalling.

De staanders (ook wel gebinte stijlen) zijn in de lengte richting verbonden met een gebinteplaat. Tussen de gebinteplaat en de staanders zitten schuinen balken; de schoren. Op gebinteplaat rust het dak. De horizontale balken welke zich bevinden tussen de staanders en de zijkant van het gebouw bevinden zijn de zijbeukspantbalken.

Naast een stalling voor droogstaand vee is er een opslag voor hooi en stro. Tevens is er een jongveestalling met mengmestput. 

Op de foto’s is het mooie ankerbalk gebint te zien. De ankerbalk is de grote horizontale balk welke de twee staanders met elkaar verbind in de dwarsrichting van de stalling. De ankerbalk is met houten wiggen aan de staanders verankerd. De schuine balk tussen de ankerbalk en de staander wordt een karbeel genoemd.

De horizontale dwarsbalken in de nok van het dak zijn de hanenbalken.

Een gebintplaat is een gebintverbindend element. Het is een plaat, doorlopend over meerdere achter elkaar geplaatste dwarsgebinten.

Een gebint, of gebinte is een portaalvormige houten draagconstructie in een boerderij, die bestaat uit twee of meer stijlen of staanders die met elkaar verbonden zijn door één of twee horizontale gebintbalken.

Loodrechte of schuinstaande stutten.

Bij dit type gebint ligt de gebitbalk op de stijlen en is met een pen- gatverbinding met elkaar verbonden.

Dekbalk van het gebint.

Een schoor is een schuin geplaatste balk, paal of stijl die dient om de stijfheid van een constructie te vergroten of anders gezegd om iets te schragen dan wel te schoren.

ankerbalk is een meestal houten anker dat staanders of muren met elkaar verbindt zodat, samen met andere balken, een goede kapconstructie ontstaat.
 
 

Verbinding tussen een horizontale balk en een stijl