Skip to content

Aanpassingen naam Seesinkbeek

HET BINNEN BEEKJE

Binne beek en of Binnen beekje zijn namen die vroeger voor de Seesinkbeek werden gebruikt. Het Binnen Beekje stroomde via ’t Goed Seesink tot aan de houten brug in de Egginkstraat in Silvolde. Dit blijkt uit oude kaarten en documenten. Een andere schijfwijze is ook wel Sesinkbeek en of Zeesinkbeek.

LOVINKBEEK

De Lovinkbeek begon met die naam ten noordoosten van Silvolde vanaf de houten brug in de Egginkstraat als vervolg op Het Binnen Beekje en stroomde ten noorden langs Terborg om uit te monden in de Akkersmansbeek. Bij die uitmonding stond in de 19e eeuw, vanaf 1821, de ijzergieterij en hoogoven Vulkaansoord, met een waterrad in de Lovinkbeek voor de aandrijving van de blaasbalg.

De naam Lovink is mogelijk te herleiden naar het ‘Erve en Goed Lovink’  met een boerderij Loovink aan de Loovinkschestraat (tegenwoordig de Keppelbroeksdijk) in Voorbroek te Terborg, de boerderij Lovink in de Lichtenberg (in 1871 afgebroken) of een groot bouwland in de Sillevoldse Buurt op de rechteroever van de Lovinksche Beek. De Lovinkbeek wordt ook genoemd de Loovinksche Beek, Lovinksebeek of Lovinksbeek.

In een boek van W.J. Thiele uit 1847 met de titel ‘Verslag over den toestand der rivieren en afwateringen in het Zutphensche, en ontwerpen tot verbetering van dien toestand’ staat op bladzijde 12 al over de Lovinkbeek geschreven “De Lovinkbeek, hooger op Weghorsterbeek, Bievinkbeek, Seesinkbeek en Binnenbeek genoemd, ontstaat boven Harterink in de gemeende Wisch, neemt bij Visscher de reeds vermelde Zandstraat met den linker oever op, en verder benedenwaarts, met den regter oever, de Rabelinksche straat en de Akkermansbeek”.

En ook in oude aankondigingen van het Waterschap „OUDE-IJSSEL”, betreffende de te houden schouwen, wordt in De Graafschap-Bode van 1883 tot 1906, de Akkermansbeek en Lovinkbeek genoemd. Vanaf 1895 verandert dit en wordt voor wat betreft het laatste deel tot aan de Oude IJssel geschreven over de Akkermansbeek of Lovinkbeek.

Verder staat in de Keur of Politie-Verordening op De Rivieren en Waterleiding uit 1901 het volgende over de Lovinkbeek opgenomen:

  • “De Seesinkbeek, van af haren oorsprong de Seesinkbeek genaamd tot aan de houten brug bij de Weghorst, van daar af de Koopsbeek, tot aan den houten brug in de Egginkstraat bij den Brunsink en van hier af tot aan hare uitmonding de Lovinksbeek.”
  • “De Akkermans- of Lovinkbeek komt onder den straatweg van Doetinchem naar Terborg, bij den Rijkstol aldaar, uit de Afdeeling Wischbeken in de Hoofdafdeeling, loopt van Noord-Oost naar Zuid-West langs de IJzergieterij “Vulcaansoord” en stort zich aan het einde der Rieten in den Oude-IJssel.”

Tussen 1935 en 1950 is de naam Lovinkbeek voor wat betreft het deel tot aan de huidige Akkermansbeek gewijzigt in Seesinkbeek en het deel dat daarop volgt heet nu de Akkermansbeek.

 

Bron: Archief Huis Bergh 0204_K186.
Bron: Archief Huis Bergh 0204_K230.

WEGHORSTERBEEK

In een boek van W.J. Thiele uit 1847 met de titel ‘Verslag over den toestand der rivieren en afwateringen in het Zutphensche, en ontwerpen tot verbetering van dien toestand’ staat onder andere op bladzijde 12 al over de Weghorsterbeek geschreven “De Lovinkbeek, hooger op Weghorsterbeek, Bievinkbeek, Seesinkbeek en Binnenbeek genoemd, ontstaat boven Harterink in de gemeende Wisch, neemt bij Visscher de reeds vermelde Zandstraat met den linker oever op, en verder benedenwaarts, met den regter oever, de Rabelinksche straat en de Akkermansbeek”.

De Weghorsterbeek was het deel tussen de Bievinkbeek en Lovinkbeek en wordt nu genoemd Seesinkbeek.

BIEVINKBEEK

In een boek van W.J. Thiele uit 1847 met de titel ‘Verslag over den toestand der rivieren en afwateringen in het Zutphensche, en ontwerpen tot verbetering van dien toestand’ staat onder andere op bladzijde 12 al over de Bievinkbeek geschreven “De Lovinkbeek, hooger op Weghorsterbeek, Bievinkbeek, Seesinkbeek en Binnenbeek genoemd, ontstaat boven Harterink in de gemeende Wisch, neemt bij Visscher de reeds vermelde Zandstraat met den linker oever op, en verder benedenwaarts, met den regter oever, de Rabelinksche straat en de Akkermansbeek”.

De Bievinkbeek was het deel tussen de Seesinkbeek en Weghorsterbeek en wordt nu genoemd Seesinkbeek.

KOOPSBEEK

Vóór 1902 werd het deel vanaf de houten brug bij de Weghorst tot aan de houten brug in de Egginkstraat bij den Brunsink de Koopsbeek of Koops Beek genoemd. Zo blijkt uit onderstaande kaart en de Keur of Politie-Verordening op De Rivieren en Waterleiding uit 1901. Op een kaart van 1908 uit de Historisch Atlas Gelderland heet de Koops Beek inmiddels de Lovinksche beek en tegenwoordig dus Seesinkbeek.

Bron: Archief Huis Bergh 0204_K231. Uitsnede uit een kaart van 1869.
Bron: Graafschaps-Bode van 8 juni 1901.

BUNK SLOOT

De Buunk Sloot voorheen Het Binnen Beekje en later Seesinkbeek. In de loop der tijd is de loop van de Seesinkbeek aangepast. Eerst liep de Seesinkbeek dwars door het Idinkbos. Nu loopt deze langs het Idinkbos en heeft de vroegere loop de naam Buunk Sloot gekregen.

Uitsnede van een kaart uit 1914. De Seesinkbeek als Het Binnen Beekje dwars door het Idinkbos.
Uitsnede van een ANWB kaart uit 2005. De Seesinkbeek (Buunk sloot) dwars door het Idinkbos.
Uitsnede uit een werkkaart van het Waterschap Rijn en IJssel van 2005. De oude loop door het Idinkbos heeft hier de naam Buunk Sloot.
Uitsnede van een kaart van het Waterschap Rijn en IJssel van 2006. De Seesinkbeek is hier met lichtblauw ingetekend.