Skip to content

Omgeving

De boerderij ’t Olde seesink met de bijbehorende grond vormde samen ’t Goet Seesink. Het behoort tot gemeente Oude IJsselstreek. In de omgeving zijn mooie natuurgebieden en landschapselementen te vinden. Het is bij uitstek geschikt voor het maken van fiets- en wandeltochten.

Wapen van de gemeente Oude IJsselstreek

IDINK NIBBELINKBOS

Een overblijfsel van het vroeger voor de Achterhoek zo kenmerkende ‘Kampenlandschap is het Idink-Nibbelinkbos. Het is een glooiend terrein van 100 hectare met een afwisseling van weiden, akkers, loof- en naaldbossen. In Idink liggen de restanten van de oude loop van de Seesinkbeek met onder andere kamsalamanders. In het voorjaar bloeien er veel slanke sleutelbloemen. Het bos, dat voor een gedeelte tot ’t Goed Seesink behoorde, is toegankelijk voor fietsers, wandelaars en paardrijders. Op een aantal plaatsen zijn (gemarkeerde) routes te vinden. 

Ook buiten het Idink-Nibbelinkbos zijn routes te vinden. Routes die langs of over de Seesinkbeek/Seesinkvloetstraat  lopen zijn bijvoorbeeld: de boerderijterrassenfietsroute, het Poelenpad, Pleisterplaats fietsroute, Fataal Verzet, Sinderens kerk- en fietspaden en Beleef het landleven.

BOERDERIJTERRASSENFIETSROUTE

Deze route leidt over niet-alledaagse paadjes door de omgeving van Sinderen, Voorst en Aalten in de Achterhoek. Ze voert langs drie boerderijterrassen en heeft een totale lengte van ongeveer 50 km waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de Seesinkvloetstraat.

POELENPAD 

Poelen zijn stilstaande watertjes in het landelijk gebied. Vroeger werden poelen gegraven om het vee van drinkwater te voorzien. In deze omgeving spreekt men van oudsher van kolken. De fietsroute gaat langs poelen in het gebied tussen Dinxperlo en Varsseveld en de lengte is ongeveer 20/36 km via de Seesinkvloetstraat.

PLEISTERPLAATS FIETSROUTE

Deze route gaat langs een zestal pleisterplaatsen en heeft een lengte van ongeveer 43 km. De Seesinkvloetstraat maakt deel uit van de route.

FATAAL VERZET

Een fietsroute van de Stichting De Moezeköttel. Deze route is ongeveer 55 km lang en loopt onder andere via de Seesinkvloetstraat en het Idinkbosch.

SINDERENS KERK- EN FIETSPADEN

In de omgeving van Sinderen waren vroeger vele onverharde paden die de functie hadden van kerken- en landbouwpaden. Vele zijn hiervan verdwenen. De Vereniging voor het Sinderens Belang heeft het plan opgevat om deze paden te herstellen. Hiervoor is de Stichting kerk- en fietspaden opgericht. Het gaat daarbij ook om de aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden. Eén van de paden loopt door het IdinkNibbelinks-bos en langs de Seesinkbeek.

BELEEF HET LANDLEVEN

Sinderens Belang organiseerde een naambordenactie voor boerderijen in het werkgebied van de vereniging. Bewoners van de boerderijen en huizen die ver van de weg liggen konden meedoen. Zo staan er sinds april 2016 bij ruim 60 boerderijen, waaronder de boerderij Nieuw-Seesink, een bordje met de naam en vaak het bouwjaar er bij. Samen met de stichting  Achterhoek Toerisme en Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW is vervolgens een route uitgezet van ongeveer 29 km. Deze route met informatie is gebundeld en gepresenteerd in een cultuurhistorisch boekje Beleef het landleven.

Fiets en wandelroutes zijn te verkrijgen bij de VVV ter plaatse.

De gemeente Oude IJsselstreek is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente is op 1 januari 2005 ontstaan door een gemeentelijke herindeling van de opgeheven gemeentenWisch en Gendringen. De gemeente Wisch bestond tot 1 januari 2005 uit de kernen: Bontebrug, Heelweg-Oost, Heelweg-West, Silvolde, Sinderen (gedeeltelijk), Terborg, Varsseveld (gemeentehuis) en Westendorp. Gendringen was een zelfstandige gemeente aan de grens van Duitsland.