Skip to content

De boerderij Lubbersstede

De boerderij Lubbersstede, Lubbers Steede of het Goet Lubbers ligt in Silvolde. De oudste vermelding is tot nu toe gevonden in 1486. De boerderij is voortgekomen uit de er naast liggende boerderij Hebink. In 1514 had het de naam Luttike (Klein) Geverink. Daarna veranderde de naam in 1647 in Lubber(t)s gut en vanaf 1681 in Lubberstede. De boerderij behoorde tot de Heerlijkheid Wisch en kwam in 1495 toe aan Oswald van den Bergh en werd in 1681 gepacht door Bernt (Berent) Lubbers (Lubberts).

Hij werd in 1704 opgevolgd door Effert (Evert) Lubbers en daarna in 1748 door Gerhard Lubbers alias Gerrit (Gerhard) ten Holder/Holler. 

Lubbers Stede; achterzijde ca 1985.

In 1760 werd de pachter Jan ten Holder/Tenholder, die trouwde met Aleida/Aaltjen Bongers. Zij kregen drie kinderen; Gerrit, Aleida en Johanna ten Holder. Na het overlijden van Jan ten Holder werd Aaltjen Bongers in 1808 de pachteres en zij trouwde met Gerrit Jan (Jan) Seesink. Na het overlijden van Aleida Bongers trouwde Jan Seesink met Gerritjen ten Holder. Zij kregen een zoon Gradus Sesink.

Na het overlijden van de pachter Jan Seesink trouwde Gerritjen ten Holder met Derk Salemink, die de nieuwe pachter werd. Gradus werd de knecht op de boerderij.

Gerrit Jan (Jan) Seesink is een kleinzoon van Johannes Seesing, die een halfbroer is van de Jan Seesink van de boerderij de Heidencamp. Beide hebben ze als voorvader Gerling Seesink; een broer van Johannes Seesink van ’t Olde Seesink.

Gerritjen ten Holder is een dochter van Geesken Seesink en Gerrit ten Holder van de boerderij de Heidencamp. Zij heeft eveneens als voorvader Gerling Seesink.

Uit documenten van Huis Bergh blijkt dat den Lubbers Steede van ongeveer 1813 tot tenminste 1824 is gepacht door Jan Seesink.

Enkele voorbeelden van de documenten uit Huis Bergh.

TRANSCRIPTIES

1814

De inslag van het goed Lubbers behalve het Rieske met 5/6 gedeelte van het eerste en tweede pand houwslag en 4 vamen turf 81 Dlrs of  121 – 10 – Pachter Jan Seesink
(Bron Huis Bergh: 0214_4675_005)

1818

De inslag van het goed Lubbers behalven het rieske met 5/6 gedeelten van het 1e en 2e pand Houwslag en 4 vademen turf 81 Dlr 121 – 10 – Pachter Jan Seesink
(Bron Huis Bergh: 0214_4679_007)

1822
De inslag van het goed Lubbers behalve het Reiske met 5/6 gedeelten van het 1e en 2e pand Houwslag en 4 vademen turf 81 Dlr 121 – 10 – Pachter Jan Seesink
(Bron Huis Bergh: 0214_4683_007)