Skip to content

't Olde Seesink

’t Olde Seesink is een boerderij aan de Harterinkdijk in het buurtschap Binnen Heurne onder Varsseveld. Dit was destijds een grote boerderij aan het binnen Beekje, tegenwoordig Seesinkbeek. Verondersteld wordt dat daar al in 1200 geboerd werd. Met de grond er omheen behoorde het tot ’t Goet Seesink tot de bezittingen van ‘het Hoog Graaflijk Huis Bergh, Van Zijne Doorluchtige Hoogheid Den Souvereine Vorst Van Hohen Zollern Sigmaringen Graaf van den Bergh enzovoorst enzovoorst enzovoorst’. Van 1561 tot 1774 is de familie Seesink pachter van de boerderij geweest.

Deel uit de atlas Carta van Huis Bergh omstreeks 1754.

Het is mogelijk tot 1486 onderdeel geweest van de toenmalige heerlijkheid, bestaande uit Terborg, Silvolde en Varsseveld van Hendrik, de heer van Homoet en Wisch. De bezittingen kwamen door verkoop door Hendrik in handen van Huis Bergh en werd ook genoemd Berghs Wisch.

De boerderij ’t Olde Seesink is gebouwd vóór 1561 en had vroeger, zo blijkt uit oude bouwtekeningen, de vorm van een kop-hals-romp boerderij. In opdracht van Huis Bergh hebben diverse verbouwingen plaatsgevonden. Zo werd onder andere in 1866 het midden of washuis verbreed en in gelijke hoogte gebracht met het voorhuis.

 

In 1875 is de bouwhoeve aan de pachter verkocht met de daarop staande gebouwen en het de bouwhoeve toegewezen bos voor alles te samen groot 60 bunder, 18 roeden, 80 el voor vijfendertig duizend zeven honderd zesenveertig gulden. Tussen 1800 en 1900 werden door de adel de pachtboerderijen verkocht omdat het geld belegd in handel, scheepvaart en industrie meer zou op brengen. Na de verkoop volgden meerdere verbouwingen

 

De boerderij ’t Olde Seesink van vóór 1971 geschilderd in 1984 door Gerard Louis Wisselink. [07-2004]

1944

Dankzij iemand, die in 1944 als onderduiker tijdelijk op de boerderij verbleef, is het anno 2008 mogelijk gebleken, nog aan te geven hoe de boerderij destijds was ingericht.
Via de deur aan de voorzijde, welke in 1956 bij een verbouwing is vervangen door een raam, kwam men in een halletje dat toegang gaf tot een slaapkamer en een keuken, welke tevens als woonkamer diende. Als je de boerderij vanaf de achterzijde binnen kwam stonden de melkkoeien rechts met daarachter, meer naar het woonhuis toe, een klein kamertje met water en een pomp voor het drinkwater voor de koeien. 

Boven de koeienstal was een opslagplaats voor stro. Links was de paardenstal met daarnaast een toilet, waar zo nu en dan een paardenkop naar binnen keek. Tussen het toilet en het woonhuis waren de varkenshokken; waarvan er toen één gebruikt werd voor de opslag van het graan. De varkenshokken waren via een deur vanaf de deel bereikbaar.De deur aan de rechterzijde van het achterhuis gaf eveneens toegang tot de varkenshokken. Daar bevond zich ook het opkamertje waar de knecht zijn slaapplaats had. 

na 1945

Hier staan op de achtergrond de peppels (populieren) die de maker van de foto in 1944 heeft helpen planten tussen het pad en de Seesinkbeek. Gezien vanaf het pad bij het woonhuis. De paal rechts staat op het bleekveldje en dient voor de drooglijnen.

Op de afbeelding staan de koeien op het stro in de deel achter het woonhuis.

Op de afbeelding grazen enkele schapen in de boomgaard tussen het kippenhok en het woonhuis. Een boomgaard met appels, peren, kersen en notenbomen. Melkbussen naast het achterste deel van de boerderij.

1956

Op deze oude afbeeldingen heeft de voorgevel van de boerderij ’t Olde Seesink een voordeur welke in 1956 is vervangen door een raam. De deur is later gebruikt als deur voor de jongveestalling. Op de eerste verdieping zijn twee ramen.

1965

VOOR 1971

PDVD_141-7-400x300

1971

In 1971 is de boerderij door een pyromaan in brand gestoken en ging het achterhuis verloren.

De boerderij is hetzelfde jaar nog herbouwd. Een stuk korter dan voorheen maar met het niet verwoeste voorgedeelte. In plaats van de inpandige schuur werd een nieuwe veestalling gebouwd haaks op het woonhuis.

2005

Het achterste deel van de boerderij, vanaf het raam naast de deur, is herbouwd na de brand.
Op de afbeelding de veestalling. Het vroegere achterhuis stond stond tot aan de afscheiding met de klinkers.
Op de plaats van het vroegere achterhuis ligt nu een tuin.
Links van het dakraam is goed het verschil in dakpannen te zien. Het linker deel is na de brand in 1971 herbouwd.
Op de plaats van het raam, de tweede van rechts, zat vroeger de voordeur. Aan het metselwerk is dit nog te zien. Op de eerste verdieping zijn nu drie ramen welke met de bovenzijde ook dichter tegen de dakrand aanzitten.
Bovenaanzicht

Deze video is gemaakt door S.B.A.J. Seesink.

De zolder met ketel.

Naast deze gebouwen is er nog een varkensschuur, een berging/kippenhok, een werktuigberging en een jongveestalling. Het bakhuis en of watermolen is er helaas niet meer. Anno 2016 hangt er op de achtergevel van het woonhuis nog een naambord met de naam ’t Olde Seesink.

2014

2016