Skip to content

Stuwen van de Seesinkbeek

In de Seesinkbeek bevinden zich meerdere stuwen. Ze spelen een belangrijke rol in het beheer van de waterstroom. 

Een aantal stuwen in de Seesinkbeek.

Een stuw is een water-bouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop. beek of rivier op te stuwen. Stuwen kunnen vast of regelbaar zijn. Een vaste stuw geeft altijd hetzelfde peil. Bij een regelbare is er een inrichting (bijvoorbeeld een klep) die er voor zorgt dat er in verschillende periodes een ander peil kan worden ingesteld.

Stuwen in beken en waterlopen worden vaak geplaatst om water langer vast te houden in hoger gelegen gebieden om zo te voorkomen dat deze gebieden verdrogen. Tevens wordt met deze stuwen voorkomen dat lager gelegen gebieden snel overstromen.