Skip to content

Seesinksloot

Ten noorden van Sinderen heeft de Seesinkbeek een zijwatergang. Dit is de Seesinksloot . Deze ligt naast de Harterinkdijk en is 530 meter lang. Het is niet de enige sloot die uitmondt in de Seesinkbeek. Volgens de Legger Watergangen en Bergingsgebieden van 2012 zijn de sloten die toen uitmonden in de Seesinkbeek:

 

Eggink Sloot
Nieuwe Beester Sloot
Heidendijk Sloot
Vink Sloot
Buunk Sloot *
Meurs Sloot
Seesink Sloot

Dammert Sloot
Broek Sloot
Greven Sloot
Dijk Sloot
Spoorgraven
Zonder naam; codenummer.: BOSS2.122
Breukelaar Sloot

*  De Buunk Sloot was voorheen een deel van de Seesinkbeek. In de Buunk Sloot monden de volgende sloten uit:
Klompenhouwer Sloot
Harterink Sloot

Hier komt de zijwatergang de Meurs Sloot uit op de Seesinkbeek. [03-2007]
De Seesink Sloot. [08-2014]
De Seesink Sloot. [08-2014]
De Seesink Sloot. [08-2014]
Nieuwe Beester Sloot. [08-2014]

Een sloot is een natuurlijke of gegraven watergang dat dient om water af of aan te voeren en wordt ook wel gebruikt om land in percelen te delen.

De legger is een register (kaarten met lijsten) waarin gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van watergangen,
bergingsgebieden en bijbehorende kaden en kunstwerken zijn vastgelegd. Daarnaast is in de legger van alle zogeheten kunstwerken zoals stuwen, duikers en bruggen vastgelegd wie de onderhoudsplichtigen en wat de onderhoudsverplichtingen zijn.