Skip to content

Inventarislijst

DE LIJST DIE ALS GEVOLG VAN HET FAILLISSEMENT VAN STEVEN SEESINK IS OPGEMAAKT.

Een originele melkbus van ’t Olde Seesink uit 2017 met het busnummer 89.

TRANSCRIPTIE

1774 den 17 December

Inventaris der goederen van Steven Sesink

in de kueken

1 geslagt varken
12 tinnen schootels
4 tinnen kommen
19 tinnen lepels
18 staelen verken
1 tinnen komme met een steel
1 koffij moole
2 tinnen trekpotten
1 metaelen vrisels
1 hant lugtjen
2 soltvaeten
1 peperdoos
5 eerden schootels
17 eerden borden
1 blikken gieter
1 handt zaege
1 kooperen koffij keetel
1 eerden melkanne
2 eerden kommen
1 punden
4 ijseren klompen van de beesten
1 koopere doorslag
1 koopere schrijn lepels
1 slaphaan
1 orlogie
eenig timmergereetschap
1 schrijffleije
1 staende coopere lampe
3 coopere hang lampe
1 tinne bierkanne
3 haals 2 tenghaal
2 kolde handen
1 ijseren rooster
1 blaaspijp
1 tange
1 vuerschop
1 vur lepel
2 haart ijsers
1 koek panne
1 hangijser
1 houten soutvat
10 stoelen
1 banke
1 kaste
2 taefels
1 bedde onder en over
4 kussens 1 pulme
1 stok
eenig vlees en worsten in de wieme

in de kelder

3 leege biertonnen
1 stender met vlees
1 lege stender
1 tonne met zaerkool
1 tonne thjn – met hoonig
2 melk emmers
11 melk vaeten
1 tonne met ingemaekte boonen
2 melk tonnen
3 baamen ongel
1 1/2 leeg anker
1 tonnetien met boonen
1 pot met booter
1 ton metbooter

 
4 kruijken
1 ieseren pot
1 grote kuelse pot
1 schootel met vet
1 schootel met rollen
1 zeeve
1 taefel
eenige leege flessen
2 hakken en een troffel
1 houten soutvat
10 stoelen
1 banke
1 kaste
2 taefels
1 onder en over bedde
4 kussen 1 puluwe
1 rottink
eenig vlees en worsten in de wiem

in de kattenkaemer

2 bedden
2 kussens
1 pulwee

in de gank

2 bedden
2 kussens
1 pulmee

op de stal

2 bedden
1 kussens
1 pulmee
15 bijen in den hoff staan
2 coolhoopen
eenig gehouwen coolhold
op de koolstee
3 waegens met twee paar leeren
1 lange karre met hekkens daar op
3 stot karren
1 ploeg
3 egden
4 paarden en een vueelen
5 koejen
1 bolle
4 erwinters
6 kalvers
1 wanne moele
1 wanne
1 scheepel
1 spint
2 slijtrog
1 kuijp en een trogh op de deele
4 sakken zout op de deele
1 sak meel
1 soge
1 meij kuen
7 pogge
5 paardehaemen
2 ligten
1 raij kussen
1 kiste op de deele
2 paar trekkettens
1 agterbroek
1 waegen touw
1 ploegliene
1 sigde
2 sigten
1 hakkepaal met een slaatmes
2 winde

 
 
 
3 zeeven in de bakkame
1 bak meel al daare
1 baktrog

op het washuijs

2 kooperen schottel keetels
1 groote cooperen keetel
1 klijn kooperen keetel
1 tinnen kommer
3 ijseren potten
1 schuijm lepel
1 tinnen backen
3 eerden schoetels
9 dito berden
1 eerden doorslag
2 vlueten
1 karne
1 melktonne
3 brant tonnen
1 lasen

in ’t klijne kamertjen

2 kasten
1 taefel
2 tinnen borden
13 lepels
4 eerden schootels
7 eerden borden
1 riggel
4 manden
1 coperen pannethijn
1 cooperen pot
1 sak met gedroogde peeren en appelen
1 staande cooperen lampe
1 ieseren confoor
2 haals
1 koude hand
1 tange
1 plaete pijp
1 schuppe
3 bedden
2 kussens
1 puluwe
1 lugte
1 aarden bak
1 sak met aardappelen
1 saat gewight
1 hangijser
3 polver hoevens
1 scheermes

op de opkaemer

1 kaste
1 haspel
1 reijsadel
2 spinnewiels
een onder en overbedde
2 kussens
1 pulwee
6 kisten
3 sakken met paardehaar