Skip to content

Nibbelingslag

Het Nibbelingslag is een stuk grond nabij de Nagel Stede dat volgens een huurcontract van 1869 tot 1875 werd gepacht door Jannes Seesink.

Deel uit de atlas Carta van Huis Bergh omstreeks 1754 met rechts het stuk grond Nibbelingslag.
Een huurcontract op naam van Jannes Seesink uit 1870.